35 κριτήρια κατάταξης ιστοσελίδων στη Google – Πλήρης λίστα SEO

SEO Concept. Poster in Flat Design.

SEO: 35 παράμετροι για να αυξήσετε τις κατατάξεις σας στη Google Είναι πλέον ευρέως γνωστό πως το SEO έχει γίνει πολύπλοκο. Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις στον αλγόριθμό της, η Google χρησιμοποιεί περισσότερα από 200 κριτήρια για να κατατάξει τις ιστοσελίδες ανάλογα με τους όρους που πληκτρολογεί ένας χρήστης στη μηχανή αναζήτησής της. Δεν έχει ωστόσο καμία σημασία ο ακριβής αριθμός αυτών των κριτηρίων. Αυτό που τελικά μετράει είναι πως υπάρχουν συγκεκριμένα βασικά βήματα που οφείλετε...
Continue reading...